GodaHus projekt GodaHus - Senaste projekt http://godahus.se/projekt.rss An evaluation of Photovoltaic and thermal assisted, Ground source Heat pump in Åseda, Sweden Uppvärming av bostäder och elektricitet är de två huvudsakliga energi användningarna i dagens samhälle, och i vissa fall används elektricitet för att producera värme via t.ex el-element, men det finns andra tekniker som är mycket mer effektiva för att producera värme, en av dem är värmepump. Thu, 12 Oct 2017 06:43:11 +0000 http://godahus.se/projects/se/7528-an_evaluation_of_photovoltaic_and_thermal_assisted_ground_source_heat_pump_in_aseda_sweden http://godahus.se/projects/se/7528-an_evaluation_of_photovoltaic_and_thermal_assisted_ground_source_heat_pump_in_aseda_sweden Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan Syftet med detta arbete är att identifiera viktiga skillnader mellan kisel- respektive tunnfilmssolceller genom teoretisk och praktisk prövning med avseende på prestanda och förutsättningar Thu, 12 Oct 2017 06:57:01 +0000 http://godahus.se/projects/se/7531-jamforelse_av_olika_solcellsanlaggningar_pa_haganasskolan http://godahus.se/projects/se/7531-jamforelse_av_olika_solcellsanlaggningar_pa_haganasskolan Att mäta är att veta För att energieffektivisera har Ronnebyhus gjort omfattande installationer av mät- och styrsystem på sina bostäder. De har installerat temperaturgivare för att kunna mäta och reglera inomhustemperaturen i syfte att minska energibehovet för uppvärmning, samt infört mätning och debitering av varmvatten på en del av sitt bestånd. Thu, 12 Oct 2017 06:55:08 +0000 http://godahus.se/projects/se/7530-att_mata_ar_att_veta http://godahus.se/projects/se/7530-att_mata_ar_att_veta Energikartläggning av kvarteret Körsbäret – med fokus på kulvertförluster Energikartläggning av kv. Körsbäret i Växjö. Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid ombyggnation av befintliga flerbostadshus. Detta medför inte bara ett värde för den enskilda fastighetsägaren utan är även i linje med Sveriges strategi för energieffektivare renovering som Boverket och Energimyndigheten aktivt verkar för. Tue, 24 Oct 2017 05:33:25 +0000 http://godahus.se/projects/se/7533-energikartlaggning_av_kvarteret_korsbaret_med_fokus_pa_kulvertforluster http://godahus.se/projects/se/7533-energikartlaggning_av_kvarteret_korsbaret_med_fokus_pa_kulvertforluster Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus En simulering av förbättringspotential i äldre fastigheter med hjälp av solceller, värmepumpar och tilläggsisolering. Thu, 12 Oct 2017 06:51:46 +0000 http://godahus.se/projects/se/7529-energisimulering_av_aldre_flerbostadshus http://godahus.se/projects/se/7529-energisimulering_av_aldre_flerbostadshus Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet Miljonprogrammets bostäder börjar nu närma sig 50 år och står inför omfattande renoveringsbehov. Byggnaderna präglas av läckande tak, dåliga fönster, dörrar, fasader, balkonger och installationer som nått slutet av sin livslängd. I samband med renovering utav dessa bostäder är det också viktigt att tänka energismart. Thu, 12 Oct 2017 06:34:41 +0000 http://godahus.se/projects/se/7527-energieffektivisering_av_flerbostadshus_fran_miljonprogrammet http://godahus.se/projects/se/7527-energieffektivisering_av_flerbostadshus_fran_miljonprogrammet Jämförelse av solcellsanläggningar Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö. Thu, 15 Sep 2016 08:45:23 +0000 http://godahus.se/projects/se/7439-jamforelse_av_solcellsanlaggningar http://godahus.se/projects/se/7439-jamforelse_av_solcellsanlaggningar Jämförelse av solhybrider, del 1 Forskning inom solenergi går framåt med stora steg gällande båda solvärme och solel. Man kollar inte bara på själva teknikerna var för sig utan också på en kombination av både solel och solvärme som är det som kallas solhybrid. En solhybrids idé grundar sig på att en solcells verkningsgrad sjunker med ökad temperatur och kan med hjälp av en solfångare kylas ner och värmen tas tillvara på. Denna rapport jämför värmeproduktion och elproduktion med avseende på, i första hand, en solhybrids geometri i kylaren. Mon, 13 Oct 2014 06:53:58 +0000 http://godahus.se/projects/se/7085-jamforelse_av_solhybrider_del_1 http://godahus.se/projects/se/7085-jamforelse_av_solhybrider_del_1 Jämförelse av solhybrider, del 2 Denna rapport är en uppföljning av del 1. Rapporten går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning. Mon, 13 Oct 2014 06:57:45 +0000 http://godahus.se/projects/se/7086-jamforelse_av_solhybrider_del_2 http://godahus.se/projects/se/7086-jamforelse_av_solhybrider_del_2 Användning och utveckling av Miljöbyggnad I detta examensarbete undersöks för- och nackdelar vid certifiering enligt Miljöbyggnad. Under vilket byggskede det är lämpligast att utföra certifieringen och vilka problem och svårigheter som kan uppkomma analyseras. Arbetet granskar även systemet kritiskt och analyserar om fler parametrar bör inkluderas. Detta undersöks genom intervjuer av personer, från tre olika företag, som har gjort eller gör klassningar enligt Miljöbyggnad. Mon, 13 Oct 2014 07:03:44 +0000 http://godahus.se/projects/se/7087-anvandning_och_utveckling_av_miljobyggnad http://godahus.se/projects/se/7087-anvandning_och_utveckling_av_miljobyggnad Utvärdering av Portvakten Söders spillvattenvärmeväxlare och varmvattenförbrukning Hyresbostäder (tillhör idag Växjöbostäder) byggde två flerbostadshus i trästomme och passivhusteknik i kvarter Portvakten Söder i Växjö. Husen färdigställdes hösten 2009 och är vardera åtta våningar höga och rymmer tillsammans 64 lägenheter. Mellan de två byggnaderna finns en spillvattenvärmeväxlare installerad för att återvinna energi ifrån byggnadernas utgående spillvatten. Växlaren installerades med förhoppningen att återanvända 5 kWh/m2, men det kunde inte uppnås. En markant skillnad (55 % år 2013) i varmvattenförbrukning mellan de två byggnaderna kunde också ses. Mon, 13 Oct 2014 08:22:04 +0000 http://godahus.se/projects/se/7089-utvardering_av_portvakten_soders_spillvattenvarmevaxlare_och_varmvattenforbrukning http://godahus.se/projects/se/7089-utvardering_av_portvakten_soders_spillvattenvarmevaxlare_och_varmvattenforbrukning Energikartläggning inom kvarteret Körsbäret i Växjö Kvarteret Körsbäret gick igenom en renovering av uppvärmning-och vattensystemen år 2013. Detta innebar att det installerades ett vertikalt varmvattencirkulationssystem istället för det gamla horisontella i källarplan. Syftet med studien blev att kartlägga hur värmeförlusterna och vattenförbrukningen varierar för det horisontella kontra det vertikala vvc-systemet. Mon, 13 Oct 2014 07:09:21 +0000 http://godahus.se/projects/se/7088-energikartlaggning_inom_kvarteret_korsbaret_i_vaxjo http://godahus.se/projects/se/7088-energikartlaggning_inom_kvarteret_korsbaret_i_vaxjo Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 2 Denna rapport är en uppföljning av del 1, som syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar i två flerbostadshus i Växjö. Mon, 13 Oct 2014 06:29:17 +0000 http://godahus.se/projects/se/7084-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_2 http://godahus.se/projects/se/7084-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_2 Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 1 Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing. Studien avgränsades till att endast beröra flerbostadshus. Mon, 13 Oct 2014 06:16:06 +0000 http://godahus.se/projects/se/7083-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_1 http://godahus.se/projects/se/7083-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_1 Värmeförluster vid utvändigt placerade ventilationssystem En undersökning av hur stora värmeförlusterna blir på utvändigt placerade luftbehandlingsaggregat och kanalsystem. Mon, 22 Oct 2012 09:49:18 +0000 http://godahus.se/projects/se/5821-varmeforluster_vid_utvandigt_placerade_ventilationssystem http://godahus.se/projects/se/5821-varmeforluster_vid_utvandigt_placerade_ventilationssystem Energisparutmaningen Tävlingen Energiutmaningen bidrar till att Växjö håller nere energiförbrukning och koldioidutsläpp. Mon, 22 Oct 2012 11:50:12 +0000 http://godahus.se/projects/se/5826-energisparutmaningen http://godahus.se/projects/se/5826-energisparutmaningen Besiktningsprotokoll för Pantern 8 Uppföljning av energianvändning för Hammarstedts kontor i Kalmar. Mon, 19 Aug 2013 06:37:06 +0000 http://godahus.se/projects/se/6601-besiktningsprotokoll_for_pantern_8 http://godahus.se/projects/se/6601-besiktningsprotokoll_for_pantern_8 Besiktningsprotokoll för Hus M Uppföljning av energianvändning för Hus M på Linneuniversitetet i Växjö. Mon, 19 Aug 2013 06:48:00 +0000 http://godahus.se/projects/se/6602-besiktningsprotokoll_for_hus_m http://godahus.se/projects/se/6602-besiktningsprotokoll_for_hus_m Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing. Fri, 09 Aug 2013 10:25:45 +0000 http://godahus.se/projects/se/6575-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar http://godahus.se/projects/se/6575-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar Energikartläggning av tand- och vårdcentralen i Lessebo Landstinget vill att fastigheten ska uppnå energistämpeln greenbuilding © som utlovar en uppvärmning och driftkostnad på högst 75 kWh/m2 inklusive fastighetsel, exklusive verksamhetsel. De som har stått för byggprojektet är Landstinget Kronoberg och de som har utfört bygget är JSB och Skanska. Landstinget vill verifiera om byggnaden uppfyller de krav som har ställts och utlovats. Fri, 25 Nov 2011 09:14:17 +0000 http://godahus.se/projects/se/4686-energikartlaggning_av_tand-_och_vardcentralen_i_lessebo http://godahus.se/projects/se/4686-energikartlaggning_av_tand-_och_vardcentralen_i_lessebo Utvändiga kulvertförluster hos Ronnebyhus AB Ronnebyhus ville få en bättre översikt över sin värmeanvändning och hur mycket som gick till förlust. Därför installerades värmemängdsmätare vid olika mätpunkter som sparar data kontinuerligt och en betydande värmeförlust upptäcktes. Thu, 08 Aug 2013 09:30:19 +0000 http://godahus.se/projects/se/6570-utvandiga_kulvertforluster_hos_ronnebyhus http://godahus.se/projects/se/6570-utvandiga_kulvertforluster_hos_ronnebyhus Uppföljning av energiprestanda samt boendes upplevelser av Portvakten Söder År 2010 gjordes en energiuppföljning av Portvakten Söder på initiativ av Energikontor Sydost. Resultatet blev lite missvisande, då båda husen var halvt bebodda. En ny, beräknad energiuppföljning kommer i detta examensarbete att upprättas då husen är fullt bebodda. Skillnader kring projekterat och uppmätt värde kommer att behandlas och klargöras. Thu, 08 Dec 2011 15:10:39 +0000 http://godahus.se/projects/se/4800-uppfoljning_av_energiprestanda_samt_boendes_upplevelser_av_portvakten_soder http://godahus.se/projects/se/4800-uppfoljning_av_energiprestanda_samt_boendes_upplevelser_av_portvakten_soder Från självdrag till FTX Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat. Fri, 25 Nov 2011 07:18:50 +0000 http://godahus.se/projects/se/4650-fran_sjalvdrag_till_ftx http://godahus.se/projects/se/4650-fran_sjalvdrag_till_ftx Energieffektivisering i skollokaler Syftet med rapporten är att ta fram en studie på hur ett klassrums ockupation ser ut. Underlaget ska kunna användas vid framtida beräkningar inom energieffektivisering i skolor. Syftet är också att undersöka lönsamheten med att byta ut ventilationen på skolor mot ett mer energisnålt ventilationssystem. Thu, 22 Dec 2011 07:10:09 +0000 http://godahus.se/projects/se/4850-energieffektivisering_i_skollokaler http://godahus.se/projects/se/4850-energieffektivisering_i_skollokaler RIEEB Här kommer goda exempel presenteras Fri, 25 Nov 2011 12:01:02 +0000 http://godahus.se/projects/se/4689-rieeb http://godahus.se/projects/se/4689-rieeb