Nyheter Projekt

 

Ger EU feedback på hur nationella regelverk över energieffektivitet i byggnader fungerar i verkligheten.

AVSLUT RIEEB!

GodaHus har varit en av deltagarna i ett EU-projekt, RIEEB, som avslutades den 31 december 2012. Slutrapporten - Energy Performance of Buildings Directive (EPBD) Implementation in Germany, Sweden, Poland and France - på 88 sidor finns här.

Syftet

Syftet med RIEEB är att undersöka hur olika länder har implementerat lagar och förordningar inom energisektorn och vilken effekt detta har på byggnaders energikonsumtion dvs hur bygger vi egentligen? Viktiga slutsatser är att om man vill ha koll på energianvändning måste man dels se till att konsumenten, byggaren och kommunen tar ordentligt tag i energiarbetet vid det tekniska samrådet före byggnation, dels kolla att byggherren bygger ordentligt och kommunen kollar att kontrollansvarig följer upp byggnationen, samt att man kan följa upp resultatet såväl under byggnationen som efteråt i driftfasen.

Vilka var deltagarna i RIEEB?

GodaHus representerade Sverige med David Gillanders från Ronneby kommun som projektledare. SAENA, det regionala energikontoret i Dresden i den tyska delstaten Sachsen, representerade Tyskland; CAUE är en fransk regional planerings- och miljökontor från regionen Haute-Savoie i östra Frankrike; Jelcz-Laskowice är en polsk kommun i södra Polen.

Vad gjorde man i projektet?

Man har undersökt hur direktivet om byggnaders energiprestanda har implementerats i de olika länderna, dels har man undersökt energiprestandan i ett antal byggnader, man har presenterat resultaten inom regionerna och man har dragit vissa slutsatser om hur energihushållningen kan förbättras om man skall uppnå unionens mål att minska koldioxid.

Resulatet

Har allt arbete med energihushållning gett bra resultat? I de flesta fall har man kommit långt i strävan att bygga energieffektiva byggnader. I kapitel 4 finns en del rekommendationer om hur man ska gå vidare. Bland annat om behovet att öka antalet energideklarationer, inte minst för att upplysa fastighetsägare om hur det står till med energianvändningen. Inom nybyggnadssektorn kan såväl konsumenten, byggaren och kommunen göra ett bättre arbete för att förbättra energieffektiviteten.

Sverige är ensamt i projektet att ställa krav på en energideklaration som visar uppmätt energianvändning under minst ett år efter inflyttning. Det finns mer att göra under byggfasen exempelvis krav på lufttäthetsprov och termofotografering för att upptäcka och åtgärda felen innan man kommer för långt. Ett problem som franska CAUE för fram är att värme- och ventilationssystem ofta inte är optimerade vilket leder till energiförluster men även dålig komfort inomhus. Det finns också ett stort informationsbehov så att alla är medvetna om kraven och hur man kan uppnå de.

 

Hammarstedts är en av byggnaderna som kommer få en energibesiktning genom RIEEB.

 


RIEEB stöds av: