Nyheter Projekt

Så arbetar GodaHus

GodaHus arbetar enligt Triple Helixmodellen. Triple Helix bygger på ett aktivt deltagande och samspel mellan regionala aktörer inom forskning, politik och näringsliv.

I GodaHus har det utvecklats en gemensam vision för medlemmarna.

 

Genom att utveckla en gemensam vision och samordna de utvecklingsresurser som satsas inom en region är syftet att få till stånd en ökad innovationsförmåga och större avkastning på insatserna.