Nyheter Projekt

Årsstämma GodaHus

- Föreningen Energieffektiva byggnader i Sydost

Årstämman och medlemsaktiviteten den 11 april 2012 lockade ett 20-tal medlemmar. Dagen innehöll förutom själva stämman,  föreläsningar och runda-bordsdiskussioner samt ett studiebesök på VEAB och IV Produkt.

Presentation Leif Gustavsson

Presentation Christer Carlsson, ordf.

Sammanställning av gruppdiskussionerna

Kallelse och program