Nyheter Projekt

Aktivitetsarkiv

Genomförda aktiviteter

I listan nedan kan du ta del av genomförda aktiviteter och info om dessa. Vissa av aktiviteterna länkar till en undersida där du kan ta del av mer material.

Aktivitet Datum Info
Erfarenheter av de ca 25 examensarbeten där GodaHus varit sponsor och handläggare - Personal LNU och nya studenter bjuds in för inspiration.
24 november 2017 Se inbjudan
Styrelsemöte 10 november 2017  
Kurstillfälle BBR 25/BEN2, i Växjö
13 oktober 2017 Se inbjudan
Energilyftet i Mönsterås 12 oktober 2017 Se inbjudan
Utbildning för Skruvarna 27 september 2017 Läs mer. 
Totalmetoden – att beräkna lönsamhet och genomföra energieffektiviseringar!  19 januari 2017 Läs mer. 
Energieffektiva Byggnader
Fortbildning 2016-2017
7 heldagar med start sept 2016 Se inbjudan
Samverkansentreprenader och hållbart byggande Fredag 23:e sept 2016 Se inbjudan
Anmälan

Aktivitet Datum Info
GodaHus-hearing och aktuella ting 12:e maj 2016 Se inbjudan
Energieffektiva Byggnader
Fortbildning 2015-2016
7 heldagar med start sept 2015 Se inbjudan
Föreningsstämma 2016 GodaHus 20:e april 2016 i Växjö

 

Bygga L, Bygga F, och Bygga E 18:e feb 2016 Se inbjudan och anmälan
Eco-driving av fastigheter 21:e jan 2016 Se inbjudan och anmälan
Hur tar vi vara på Blekinges stora solpotential? 22:e sept 2015 Se inbjudan och anmälan
Ekonomi med LCC-analys och avskrivning enligt K3 i det dagliga arbetet 26:e nov 2015 Se inbjudan och anmälan
Workshop om Miljöbyggnad 18 Maj 2015

 

Driftteknikerutbildningar 7 heldagar med start höst 2014

Se inbjudan

Årsstämma 2015 GodaHus 22 April 2015

 

Energieffektiva byggnader som system 8 heldagar med start sept 2013

Se inbjudan

Se deltagare

Skruvarutbildning Ronneby-Karlskrona 11 september  
Chilevecka slutet augusti  
Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: ”Ekonomi i energirenovering" – Jan-Olof Dalenbäck, CTH 15 maj 2014
kl 13-16
 
Informationsresa till noll-energihus Ljungby-Halmstad-Helsingborg
(ersätter utbildning om miljonprogrammet den 8:e maj)
13 maj 2014 Se inbjudan
Årsstämma 2014 GodaHus 23 april 2014  
Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: "Energirenovering av småhus- stor marknadspotential" – Krushna Mahapatra, Leif Gustavsson LNU 9 april 2014
kl 15-17
 
Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: ”Värmeåtervinning från spillvatten, renovering flerbostadshus" - Åke Blomsterberg, LTH och WSP 19 mars 2014
kl 15-17
 
Medlemsmöte i Åseda 8:e okt 2013 Se program
Se artikel i SMP
Seminarie om Energirenovering av 70-talshus 4:e sept 2013 Se program

Energieffektivisering av befintliga byggnader
tre informationstillfällen med expertis
 - #3

23 apr 2013 Läs program
Årsstämma 2013 GodaHus 15:e April 2013

Se kallelse / program

Energieffektivisering av befintliga byggnader
tre informationstillfällen med expertis
 - #2

26 mars 2013 Läs program

Energieffektivisering av befintliga byggnader
tre informationstillfällen med expertis
 - #1

19 mars 2013

Läs program

Läs bilagd
pressrelease

Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: ”Fjärrvärmeexpansion i Europa – en nyckel för att nå energieffektiviseringsmålet till 2020”

29 jan 2013 Läs program

Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: Energihushållning med hjälp av polyuretan som tätning och isolering i byggnader

31 okt 2012 Läs program
Medlemsmöte 2 okt 2012

Läs program 

Artikel i Smålandsposten

Styrelsemöte 24 maj 2012 Läs dagordning
Årsstämma GodaHus 11 apr 2012  
Föreningsstämma och styrelsemöte 11 apr 2012 Se inbjudan
Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: Klarar sig ett framtida energisystem utan återvinning 22 mars 2012
kl. 15-17
Se inbjudan
Styrelsemöte Goda Hus 16 feb 2012  
Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: Utveckling av lågenergihus mot en hållbar byggd miljö 16 feb 2012
kl. 13-15
Se inbjudan
Seminarium i samverkan med Linnéuniversitetet: Life Cycle Primary Energy Use and Carbon Emission of Residential Buildings 26 jan 2012
kl. 15-17
Se inbjudan
Utbildning: Energieffektiva byggnader 24 mars - 8 dec Se inbjudan
Miniseminarium i samverkan med Linnéuniversitetet - Implementering av energihushållningsåtgärder, Krushna Mahapatra 30 nov 2011  
Miniseminarium i samverkan med Linnéuniversitetet - En hållbar byggd miljö - Pågående och planerad forskning, Leif Gustavsson 2 nov 2011  
Medlemsträff i Ljungby 8 nov 2011

Se inbjudan

Miniseminarium - Lågenergihus i Norden – Rationell energirenovering av klimatskalet med Åke Blomstergren 12 okt 2011 Se inbjudan

Möte Tekniska kommittéen

  Läs minnes- anteckningarna
Projektmöte RIEEB i Växjö 28-30 sept 2011  
Miniseminarium - Klimatsmarta byggnader i ett livscykelperspektiv med Leif Gustavsson 28 sept 2011 Se inbjudan
Presentation examensarbeten 28 sept 2011

Se inbjudan

Miniseminarium -  Hållbar stad – fokus Sydsverige med Lena Neij 14 sept 2011 Se inbjudan
Kurs om systematiskt arbete med energieffektivisering i byggnader 14 sept 2011 Se inbjudan
Medlemsaktivitet i Blekinge 1 sept 2011 Se inbjudan
Årstämma och medlemsaktivitet 22 mars 2011 Kallelse, program
dagordning

Verksamhets-
berättelse
Informationsträff i Kalmar 24 jan 2011  
Studieresa 24 nov 2010 inbjudan
Medlemsaktivitet 30 aug 2010 inbjudan