Nyheter Projekt

Samverkansgrupper

 

I föreningen GodaHus finns ett antal samverkansgrupper som syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika områden knutna till energi, drift och byggnation. 

 

Nu har vi startat en ny samverkansgrupp med fokus på digitalisering - Goda Tech