Nyheter Projekt

Samverkansgrupper

 

I föreningen GodaHus finns ett antal samverkansgrupper som syftar till erfarenhetsutbyte och diskussion kring olika områden knutna till energi, drift och byggnation. 

 

En ny digitaliseringsgrupp kommer att öppna inom kort.