Nyheter Projekt

Energisamordnare - seminarieserie, hösten 2018 i Växjö

Energisamordning inom byggbranschen - vad innebär de nya reglerna?

Från och med 1 juli 2017 gäller nya skärpta regler vad gäller energihushållning och värmeisolering i byggnader vid nybyggnation. Ytterligare skärpning följer från 2020, samt krav på uppföljning av energikraven med framför allt energideklaration och verifiering. Boverkets förslag om stora viten om energimålen inte uppfylls kommer att ställa nya krav på energisamordning inom byggbranschen. 
 
Linnéuniversitetet i samarbete med GodaHus erbjuder under hösten 2018 utbildningen Energisamordnare - främst riktad mot yrkesverksamma inom byggbranschen men även mot ingenjörsstudenter med inriktning Energi och miljö, Byggteknik eller Byggnadsutformning.
 
Utbildningen är förlagd till Linnéuniversitetet, campus Växjö. 
 

Kursen

Fyra stycken tvådagarsträffar med föreläsningar, seminarier och studiebesök med varvad teori och praktik.
 
Deltagarna förväntas utföra individuella uppgifter mellan träffarna och läsa en del material för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.
 
Kursintyg erhålls efter deltagande vid samtliga träffar samt godkända uppgifter. Efter validering kan 7,5 hp erhållas. 
 
Kursdatum och tema
Energisamordnarens roll, 13 -14 september 
Energisystem och olika byggmaterial-simulering/ beräkning
 
Byggnadens utformning, 11 -12 oktober 
Energieffektiva byggnader - hållbarhetsfrågor och fukt/täthet
 
Värmesystem i byggnader, 15 -16 november
Tillförsel av värme/kyla-ventilation/
återvinning-lagring 
 
Elförsörjning, 13 -14 december 
Sol och vindkraft, digitalisering-mät/styrsystem och energisamordning

 

Ladda ner kursbroschyrenAnmäl dig till kursen - klicka här 

Antagning till kursen sker i mån av plats och kommer att meddelas i början av september.

Sista anmälningsdag är den 15 augusti


Kostnadsfritt deltagande för Linnéstudenter och GodaHusmedlemmar

Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Goda Hus (1 person per medlem) och studenter vid Linnéuniversitetet. 

Tillägg medlem: 10 000 kr/person.

Ej medlem: 20 000 kr/person.
Vid nytt medlemskap i GodaHus erhålles en fri plats på utbildningen. 
 


Kontakt GodaHus

Per Wickman
per.wickman@energirevisor.se
Tel: 070-546 50 50

Kontakt Linnéuniversitetet:

Katarina Rupar-Gadd
katarina.rupar-gadd@lnu.se