Nyheter Projekt

Energisamordnare - seminarieserie, hösten 2019 i Växjö

Energisamordning inom byggbranschen - vad innebär de nya reglerna?

Från och med 1 juli 2017 gäller nya skärpta regler vad gäller energihushållning och värmeisolering i byggnader vid nybyggnation. Ytterligare skärpning följer från 2020, samt krav på uppföljning av energikraven med framför allt energideklaration och verifiering. Boverkets förslag om stora viten om energimålen inte uppfylls kommer att ställa nya krav på energisamordning inom byggbranschen. 
 
Linnéuniversitetet i samarbete med GodaHus erbjuder under hösten 2019 utbildningen Energisamordnare 7,5 hp - främst riktad mot yrkesverksamma inom byggbranschen men även mot ingenjörsstudenter med inriktning Energi och miljö, Byggteknik eller Byggnadsutformning.
 
Utbildningen är förlagd till Linnéuniversitetet, campus Växjö. 
 

Kursen

Fyra stycken tvådagarsträffar med föreläsningar, seminarier och studiebesök med varvad teori och praktik.
 
Deltagarna förväntas utföra individuella uppgifter mellan träffarna och läsa en del material för att på bästa sätt kunna tillgodogöra sig innehållet i utbildningen.
 
Kursintyg erhålls efter deltagande vid samtliga träffar samt godkända uppgifter. Efter validering kan 7,5 hp erhållas. 
 
Kursdatum och tema
Introduktion till Energisamordnarens roll, september
Energisystem, lagar och förordningar i världen, EU och Sverige. Miljö med avseende på primärenergi och olika byggmaterial. Energideklaration och energiberäkning. Studiebesök energiproduktion.
 
Byggnadens utformning, oktober
Arkitektens utformning, hur boendes beteende i bostaden påverkar, energieffektiva byggmaterial, hållbarhetsfrågor samt fukt och täthet i byggnader. Studiebesök fuktrenovering.
 
Värmesystem och ventilation i byggnader, november
Tillförsel av värme/kyla. Ventilation och värmeåtervinning. FTX, värmepumpar, bergvärme och fjärrvärme. Studiebesök energieffektiv värmetillförsel.
 
Elförsörjning och mätning, december
Solceller på byggnader; teori, praktik och ekonomiska förutsättningar. Digitalisering, mät- och styrsystem. Avslutande om energisamordning. Studiebesök solceller.

 

Ladda ner kursbroschyren. 

 

Sista anmälningsdatum är passerat.


Utbildningen är kostnadsfri för medlemmar i Goda Hus (1 person per medlem) och studenter vid Linnéuniversitetet. 

Tillägg medlem: 10 000 kr/person.

Ej medlem: 20 000 kr/person.
Vid nytt medlemskap i GodaHus erhålles en fri plats på utbildningen. 
 


Kontakt GodaHus

Per Wickman
per.wickman@energirevisor.se
Tel: 070-546 50 50

Kontakt Linnéuniversitetet:

Katarina Rupar-Gadd
katarina.rupar-gadd@lnu.se