Nyheter Projekt

Goda Tech

 

I januari 2018 startade temagruppen GodaTech som ska samla medlemmar som är intresserade av att lära sig om digitaliseringens möjligheter i bygg- och fastighetsbranschen. Samordnare av denna grupp är Per Bengtsson som representerar VEAB.

Här finns minnesanteckningar från genomförda möten:

Möte nr 1 18-02-27

Möte nr 2 18-04-05

Möte nr 3 18-05-21

Möte nr 4 18-09-05

Möte nr 5 18-11-28

Möte nr 6 19-02-13